دوشاخه زیر موتور صندلی آرایشگاهی ( Under engine - hairdresser chair)

دو شاخه زیر موتور برقی صندلی آرایشگاهی وظیفه نگهداری و اتصال موتور به بدنه صندلی برقی را بر عهده دارد

دوشاخه زیر موتور صندلی آرایشگاهی ( Under engine - hairdresser chair)

نمایش:
مرتب سازی توسط: