قطعات برقی صندلی برقی آرایشگاهی (Electric parts for electric hairdressing chairs)

مهره انتقال قدرت صندلی آرایشگاهی به بدنه صندلی آرایشگاهی متصل است که با چرخش پیچ انتقال قدرت موتور باعث بالا و پایین رفتن صندلی برقی می شود

قطعات برقی صندلی برقی آرایشگاهی (Electric parts for electric hairdressing chairs)