قطعات یدکی برد کنترل صندلی برقی آرایشگاهی ( Hairdressing electric chair control board spare parts)

دو شاخه زیر موتور برقی صندلی آرایشگاهی وظیفه نگهداری و اتصال موتور به بدنه صندلی برقی را بر عهده دارد

قطعات یدکی برد کنترل صندلی برقی آرایشگاهی ( Hairdressing electric chair control board spare parts)