قطعات یدکی اینورتر (Inverter spare parts)

اینورتر (Inverter) یا مبدل برق، دستگاه الکترونیکی است که جریان مستقیم (DC) را به جریان متناوب (AC) تبدیل می کند. 

قطعات یدکی اینورتر (Inverter spare parts)