همه موتورهای الکتریکی AC هستند

همه موتورهای الکتریکی AC هستند

هر وسیله ای که توسط برق (الکتریسیته) حرکت ایجاد کند موتور الکتریکی نام دارد.

عنوان مقاله :

همه موتورهای الکتریکی AC هستند!!!!؟

تعاریف موتور الکتریکی :

هر وسیله ای که توسط برق (الکتریسیته) حرکت ایجاد کند موتور الکتریکی نام دارد.

خلاصه مقاله :

تمامی موتورهای DC ، یونیورسال ، استپر موتور ، براشلس ، سروموتور ، AC موتور و ... همه در اصل موتور AC هستند یعنی در همه موتورها با تغییر ولتاژ یا فرکانس قطب ها منفی و مثبت، جابجا شده و باعث ایجاد حرکت قطعات متصل به آن می شود مانند. دوران روتور در موتورهای الکتریکی یا حرکت خطی در ریش تراشهای موزر و ...

موتور چیست :

هر وسیله الکتریکی که به عنوان محرکه وسایل و دستگاهها مورد استفاده قرار می گیرد موتور نامیده میشود.

موتورها از نظر سیستم محرکه انواع مختلفی هستند :

 • موتورهای آبی
 • موتورهای بادی
 • موتورهای گازی
 • موتورهای الکتریکی
 • موتورهای مکانیکی
 • موتورهای خاص

 • موتورهای آبی: بیشتر پنراتوها هستند که با استفاده از فشار آبی که به پروانه متصل به روتور وارد می شود باعث چرخش روتور شده و برق تولید می شود که در سدهای آبی مورد استفاده قرار می گیرد.

اخیرا ژنراتورهای کوچکتری به بازار عرضه شده که از تمامی جریان های آبی مانند رودخانه ها، شیرهای آب، لوله های انتقال آب و آبشارها و غیره برق تولید می کنند.

 • موتورهای بادی، ژنراتوهایی هستند که با اتصال پروانه بادی به روتور، موتور ساخته شده است از ژنراتورهای بادی جهت تولید برق مورد استفاده قرار می گیرد.

این نوع موتور ها با توجه به راحتی استفاده و داشتن تاسیسات کمتر نسبت به دیگر ژنراتورها و همچنین رایگان بود باد بیشتر مورد استفاده قرار گرفته است.

 • موتورهای گازی، موتوهای گازی ژنراتورهای تولید برق هستند که در تاسیسات و نیروگاههای حرارتی و سیکل ترکیبی جهت تولید برق مورد استفاده قرار می گیرد.

این نوع تاسیسات در جهان در حال کاهش و جایگزین با دیگر سیستم های تولید برق هستند ولی ژنراتورها مانند ژنراتورهای آبی هستند تنها فرق عمده در ژنراتور های گازی نوع و شکل پروانه متصل به روتور می باشد که توسط بخار تولید شده در نیروگاهها به چرخش در می آید و برق تولید می کند.

 • موتورهای الکتریکی، موتورهای هستند که با دریافت الکتریسیته و روتور داخل آن به حرکت در می آید در حقیقت موتورهای الکتریکی تبدیل کننده نیروی الکتریسیته به نیروی مکانیکی هستند، مانند موتورهای تردمیل ها، دستگاه های صنعتی، دستگاه های تراش و CNC، دستگاه های لوازم خانگی و ...

در بین همه موتورها بیشترین موتورهای مورد استفاده در صنایع و مصارف مختلف را موتورهای الکتریکی تشکیل می دهند.

 • موتورهای مکانیکی، موتورهایی هستند که بدون نیاز به برق و دیگر حالت های اعمال نیروی متداول حرکت خود را انجام می دهند. مانند ساعت های کوکی، پاندول ها، ماشین های کوکی و ...
 • موتورهای خاصی هم هستند که از پدیده های مختلف جهت راه اندازی استفاده می شود.

انواع موتورهای الکتریکی

 • موتور AC (تک فاز، سه فاز)
 • موتور DC
 • موتور یونیورسال
 • موتور براشلس
 • استپر موتور
 • سرو موتور
 • موتورهای بدون روتور

و ...

 • موتورهای AC تک فاز و سه فاز با دریافت ولتاژ متناوب تولید شده در نیروگاه ها بدون هرگونه تبدیل آن کا می کنند.
 • موتورهای DC در ولتاژهای مختلف مانند ACها با برق متناوب کار نمی کنند بلکه برق تولید شده در نیروگاه های مختلف توسط دیودهای یکسو ساز تبدیل به ولتاژ DC شد، پس موتورهای الکتریکی DC می توانند با ولتاژ DC کار کنند.

یکی از مشخصه های موتورهای DC داشتن ذغال است دوم داشتن آهنربای ثابت به عنوان استاتور است، سوما اصلا نمیتوان با ولتاژ AC به کار انداخت.

 • موتورهای یونیورسال موتورهایی هستند که هم با ولتاژ AC می توانند کار کنند و هم با DC یکی از مشخصه های این نوع موتورها داراداشتن ذغال دومی داشتن استاتور برقی (سیم پیچ) هستند.

مانند اکثر موتورهای لوازم خانگی

سوم موتورهای یونیورسال با ولتاژهای پایین نیز کار می کنند ولی به نسبت ولتاژ توان و دورهم کاهش می یابد.