روش های اندازه گیری تسمه نقاله تردمیل

روش های اندازه گیری تسمه نقاله تردمیل

اصولا طول تسمه تردمیل عددی زوج است لذا می توان عدد بدست آمده طول تسمه تردمیل را به عدد زوج گرد کرد.

روش اول :

لبه تسمه نقاله تردمیل را توسط ماژیک علامت گذاری کنید و بوسیله سانتیمتر استاندارد از محل علامت گذاری شده طول تسمه تردمیل را اندازه گیری کنید و مجددا علامت گذاری کنید و اندازه گرفته شده را روی کاعذ یادداشت نمایید. این کار را با چرخاندن تسمه تردمیل به دفعات انجام دهید تا به محل علامت گذاری شده اول برسید، همه اعداد بدست آماده را جمع کنید تا اندازه طول تسمه تردمیل بدست آید.

تذکر: طول تسمه تردمیل نیم سانت یا یک سانت کوچکتر باشد مشکلی نداردو بهتر است  ولی بزرگتر نباشد.

اصولا طول تسمه تردمیل عددی زوج است لذا می توان عدد بدست آمده طول تسمه تردمیل را به عدد زوج گرد کرد.

عرض تسمه تردمیل را هم اندازه بگیرید.

روش دوم :

روش دوم بهترین و مطمئن ترین روش است اندازه گیری تسمه نقاله تردمیل میباشد.

به راحتی توسط یک عدد چاقوی تیز تسمه تردمیل را برش داده و از محل خود خارج کنید، سپس در زمین پهن کرده و طول و عرض تسمه تردمیل را اندازه گیری نمایید.

تذکر مهم: با توجه به تجربه کارشناسان عددهای درج شده طول و عرض تسمه تردمیل در کاتولوگ ها در مواردی اشتباه هستند لذا سعی کنید جهت اطمینان اندازه تسمه تردمیل را شخصا اندازه بگیرید.

در صورت نیاز به راهنمایی کارشناسان با شماره تلفن های 66427131-021 یا 09022755277 تماس حاصل نمایید.