پدال پنوماتیک / نیوماتیک دو راهه (Two-way pneumatic / numatic pedal)

پدال پنوماتیک / نیوماتیک دو راهه (Two-way pneumatic / numatic pedal)

نمایش:
مرتب سازی توسط:

پدال صنعتی بادی XF-83

 فوت سوئیچ جهت راه اندازی دستگاههای پنوماتیکی / نیوماتیکی توسط پا مورد استفاده قرار می گیرد.