پدال صنعتی برقی الاکنگی (Electric pedal industrial pedal)

پدالهای صنعتی برقی الاکلنگی جهت فرمان رفت و برگشت مورد استفاده قرار میگیرد. این پدال ها مانند الاکلنگ تنها به یک طرف می شود فرمان داد.

پدال صنعتی برقی الاکنگی (Electric pedal industrial pedal)

نمایش:
مرتب سازی توسط: