سیم و کابل آماده دستگاه و تجهیزات الکترونیکی (Wire and cable ready machine and electronic equipment)

برخلاف سیم و کابل معمولی، سیم و کابل‌هایی آماده ایی هستند که در تجهیزات پزشکی، خانگی، صنعتی، ورزشی، و...  مورد استفاده قرار می‌گیرند در این دسته از سیم و کابل ها مقررات ایمنی با معیارهای سخت‌گیرانه و براساس نوع دستگاه، نوع تماسی که با مصرف کنندگان دارند و عمر آن‌ها تحت نظارت و کنترل قرار می‌گیرند.

سیم و کابل آماده دستگاه و تجهیزات الکترونیکی (Wire and cable ready machine and electronic equipment)