ترانزیستور JFET

ترانزیستور پیوندی یا اثر میدان یا جِی‌فِت (به انگلیسی: junction gate field-effect transistor یا JUGFET یا JFET) به گونه‌ای از ترانزیستورهای اثر میدان گفته می‌شود که از یک کانال عبور جریان و یک گیت تشکیل شده‌اند.این ترانزیستورها می توانند به عنوان سوئیچ های  الکترونیکی ، آمپلی فایر یا مقاومتهای کنترل کننده ولتاژ مورد استفاده قرار گیرند. بر خلاف ترانزیستورهای دو قطبی ، JFET ها منحصراً تحت كنترل ولتاژ هستند زیرا نیازی به جریان محرك ندارند.

ترانزیستور JFET