ولوم نظامی (Military volume)

ولوم نظامی (به انگلیسی : Military volume ) نوعی پتانسیومتر است که در کاربردهای نظامی استفاده می شود.

به منظور بهبود رسانایی پایه ها روکش طلا بوده و بدنه از استیل ضد زنگ ساخته می شود.

ولوم نظامی (Military volume)