سنسور اپتوکوپلر(نوری) (Opto-coupler sensor (optical))

اپتوایزولاتور (به انگلیسی: opto-isolator) یا اُپتوکوپلر (به انگلیسی: optocoupler)، یک مجموعه فرستنده و گیرندۀ نوری است، به این صورت که در یک مدار، سیگنال به نور تبدیل شده و می‌تابد و در سوی دیگر سنسور این نور را حس کرده و به سیگنال الکتریکی تبدیل می‌کند

 اپتوکوپلر یا اپتوایزولاتور از یک فرستنده یا امیتر نوری، یک LED و یک گیرنده حساس به نور تشکیل شده است. گیرنده می‌تواند یک فتودیود، فتوترانزیستور،‌ مقاومت نوری یا فتورزیستور، SCR یا تریستور نوری (فتوتریستور) یا تریاک نوری (فتوترایاک) باشد.

سنسور اپتوکوپلر(نوری) (Opto-coupler sensor (optical))

نمایش:
مرتب سازی توسط: