سنسور (sensor)

حس‌گر یا سنسور (زبان انگلیسی: Sensor) قطعه یا دستگاه مبدلی است که ارتباط دستگاههای الکترونیکی با بیرون را فراهم می کند و می تواند کمیت هایی مانند فشار، حرارت، رطوبت، دما، و … را به کمیتهای الکتریکی پیوسته (آنالوگ) یا غیرپیوسته (دیجیتال) تبدیل کند.

بعضی از حس‌گرها به تنهایی قابل استفاده‌اند و برای خواندن و نمایش نیازی به وسایل جانبی دیگری ندارند، مانند دماسنج جیوه‌ای.

سنسور (sensor)

نمایش:
مرتب سازی توسط: