پیزو الکتریک (Piezoelectric)

پیزو الکتریک از واژه‌‌ یونانی  پیزو (Piezo) به معنای فشردن و الکتریک (Electric) به معنی کهربا یا برق (منبعی از بار الکتریکی) گرفته شده است.

پیزو الکتریک (Piezoelectric)

نمایش:
مرتب سازی توسط: