ای سی TTL سری 74XX (TTL Series 74XX IC)

 آی سی TTL که با پیش شماره 74 شروع می شود مجموعه ای  از مدارات منطقی هستند که با استفاده از انواع ترانزیستورهای دو قطبی و مقاومت ها طراحی و ساخته شده است که در رایانه ، کنترل صنعتی ، تجهیزات ابزار دقیق کاربرد دارد .

منطقی نامیده شدن تحت عنوان منطق ترانزیستور-ترانزیستور به خاطر این است که هم عمل منطقی (به عنوان مثال عمل AND ) و هم عمل تقویت کردن توسط ترانزیستورها انجام می‌گیرید.

ای سی TTL سری 74XX (TTL Series 74XX IC)

نمایش:
مرتب سازی توسط: