ای سی شبکه (IC Network)

 آی سی ها شبکه در طراحی و ساخت بردهای الکترونیکی کنترل و ارسال و دریافت داده و اطلاعات در دستگاههای مخابراتی و ایجاد شبکه مورد استفاده قرار می گیرد. کاربردهای بسیاری از آی سی شبکه در فضای الکترونیک و نرم افزار وجود دارد که یکی از این کاربردها در گوشی های تلفن همراه است. بخش شبکه تلفن همراه وظیفه کنترل تماس های داخلی و خارجی را بر عهده دارد که این بخش توسط آی سی شبکه کنترل می شود.

ای سی شبکه (IC Network)