میکروسوئیچ (microswitch)

میکرو سوئیچ ها کلید هایی هستند که در اشکال مختلف ساخته می شوند وعملکرد میکروسوییچها بصورت کلید پرشی می باشد بعنی با فشردن اهرم میکروسوییچ پلاتین ها بصورت پرش به هم دیگه متصل می شوند.

میکروسوئیچ (microswitch)

نمایش:
مرتب سازی توسط: