دیود زنر (Zener Diode)

دیود زِنِر (به انگلیسی: Zener Diode)، نوع خاصی از دیود  است که از جنس سیلیکون ساخته شده است و  بر خلاف دیود معمولی، نه تنها اجازۀ عبور جریان از آند به کاتد را می‌دهد، بلکه در جهت معکوس، زمانی که ولتاژ از حد معینی موسوم به «ولتاژ زنر» فراتر رود، نیز جریان را عبور می‌دهد

وظیفه دیود های زنر تثبیت ولتاژ یا رگلاتور ولتاژ در بردهای الکترونیکی است

دیود زنر (Zener Diode)