دیود (diode)

دیود (به انگلیسی: Diode)، قطعه‌ای الکترونیکی دو پایه است که جریان الکتریکی تنها را در یک جهت از خود عبور می‌دهد (در این حالت، مقاومت دیود ناچیز است) و در جهت دیگر، در مقابل گذر جریان مقاومت بسیار بالایی (در حالت ایده‌آل، بی‌نهایت) از خود نشان می‌دهد. یعنی مانند شیر یک طرفه عمل می کند

 خاصیت یک طرفه بودن یود، باعث شده بود تا در سال‌های اولیهٔ ساخت دیود، به آن «دریچه» نیز اطلاق شود. پایه‌ای که به نیمه هادی N متصل است «کاتد» و به پایه‌ای که به نیمه‌رسانا نوع P متصل است «آند» گفته می‌شود. دیود، اولین قطعه تولید شده با نیمه‌رساناها است. 

دیود (diode)