پایه فیوز/ جای فیوز (Fuse base / fuse holder)

پایه فیور ها قطعات اماده ایی هستند که جهت نصف و نگهداری فیوز های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.

پایه فیوز/ جای فیوز (Fuse base / fuse holder)

نمایش:
مرتب سازی توسط: