برق فشار ضعیف (Low pressure electricity)

برق فشار ضعیف یا برق عمومی عبارتند از کلیه خطوط هوایی یا زمینی و سایر تاسیسات فشار ضعیف که برای توزیع نیرو از پستهای عمومی  توزیع  در معابر و گذرگاههای عمومی و اماکن تجاری و خانگی دایر و معمولاً از طریق جعبه انشعاب یا جعبه  تقسیم و یا به  طور  مستقیم  به خطوط سرویس متصل می شود.

برق فشار ضعیف (Low pressure electricity)

نمایش:
مرتب سازی توسط: